Công văn số 4753/LĐTBXH-LĐTL ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Bộ lao động – Thương binh và xã hội về việc chấm dứt hợp đồng lao đông

Công văn số 4753/LĐTBXH-LĐTL ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Bộ lao động – Thương binh và
xã hội về việc chấm dứt hợp đồng lao đông
Tag: Luat lao dong 2013Luat lao dong