Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đại diện tổ chức phi chính phủ làm việc tại Việt Nam - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

a. Cơ quan hành chính:
   
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

b. Cơ quan thực hiện:
   
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

c. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:    

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

d. Cơ quan phối hợp (nếu có):
   
Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao

đ. Cách thức thực hiện:
   
Tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời hạn giải quyết:
   
15 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện:
   
Cá nhân

Kết quả thực hiện:
   
Giấy phép

e. Trình tự thực hiện

Bước 1
   
Người sử dụng lao động nộp 01 hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lao động cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội địa phương nơi đóng trụ sở chính trước thời hạn ít nhất 20 ngày làm việc kể từ ngày người nước ngoài dự kiến làm việc

Bước 2
   
Sở Lao động TBXH có trách nhiệm cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu không cấp GPLĐ phải trả lời bằng văn bản có nêu rừ lý do

Bước 3
   
- Người sử dụng lao động có trách nhiệm nhận giấy phép lao động do Sở Lao động Thương binh và Xã hội cấp và trao cho người nước ngoài. - Sau khi người nước ngoài được cấp giấy phép lao động, người sử dụng lao động và người nước ngoài phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo qui định của pháp luật lao động Việt Nam, gửi bản sao tới Cơ quan đã cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đó trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng lao động.

g. Thành phần hồ sơ

- Giấy chứng nhận của tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép hoạt động theo qui định của pháp luật Việt Nam

- Lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp

- Bản lý lịch tự thuật của người nước ngoài có dán ảnh (Mẫu số 2)

- Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc được cấp ở Việt Nam theo qui định của Bộ Ytế Việt Nam

- Bản sao chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật phù hợp với chuyên môn, công việc và yêu cầu của người sử dụng lao động.

- 03 ảnh màu (3cmx4cm) chụp không quá 6 tháng tính từ thời điểm nộp hồ sơ

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động (Mẫu 4) Các văn bản tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt Nam và công chứng

Số bộ hồ sơ: 1 bộ

h. Biểu mẫu

- Bản lý lịch tự thuật (Thông tư 08/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định 34/2008/NĐ-CP về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành)

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động (Thông tư 08/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định 34/2008/NĐ-CP về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành)

i. Phí, lệ phí: Do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định
   
k. Căn cứ pháp lý

- Thông tư 08/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định 34/2008/NĐ-CP về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

- Bộ luật Lao động

- Nghị định 34/2008/NĐ-CP quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

- Văn bản công bố thủ tục

- Quyết định 1026/QĐ-BLĐTBXH năm 2009 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

TTHC liên quan

- Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

- Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

- Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài thực hiện các loại hợp đồng kinh tế thương mại - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

- Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài (đối với người nước ngoài đại diện cho tổ chức phi Chính phủ nước ngoài được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam) - Ban quản lý các Khu chế xuất

- Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài đại diện tổ chức phi chính phủ làm việc tại Việt Nam - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Cần Thơ

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đại diện cho tổ chức phi chính phủ làm việc tại Việt Nam