Báo cáo danh sách trích ngang đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam không phải cấp giấy phép lao động - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

a. Cơ quan thực hiện:
   
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

b. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
   
-Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

c. Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại Sở LĐTBXH nơi đóng trụ sở chính

- Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc trước ngày người nước ngoài bắt đầu làm việc 30 ngày làm việc đối với người nước ngoài đại diện cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép hoạt động theo qui định của pháp luật VN

- Đối tượng thực hiện: Cá nhân

- Kết quả thực hiện: Bản báo cáo danh sách trích ngang về người nước ngoài

d. Trình tự thực hiện

Bước 1
   
Người sử dụng lao động hoặc phía đối tác VN phải báo cáo theo mẫu số 8 và gửi kèm theo các giấy tờ theo qui định về Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi đóng trụ sở chính đối với các trường hợp sau:

-Người nước ngoài vào làm việc tại VN với thời hạn dưới 3 tháng

-Người nước ngoài là thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên -Người nước ngoài là chủ sở hữu của Công ty TNHH 1 thành viên -Người nước ngoài là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần 

-Người nước ngoài vào VN để thực hiện chào bán dịch vụ

-Người nước ngoài vào VN làm việc để xử lý các trường hợp khẩn cấp

-Luật sư người nước ngoài đã được Bộ Tư pháp cấp giấy phép hành nghề luật sư tại VN

-Phu nhân, phu quân của người nước ngoài làm việc tại các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diÖn các tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc, các tổ chức khu vực, tiểu khu vực

đ. Thành phần hồ sơ

- Lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp

- Bản lý lịch tự thuật của người nước ngoài có dán ảnh (mẫu số 2)

- Giấy chứng nhận sức khoẻ đuợc cấp ở nước ngoài hoặc được cấp ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam

- Bản sao chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật phù hợp với chuyên môn, công việc và yêu cầu của người sử dụng lao động

- 03 ảnh màu (3cmx4cm) chụp không quá 6 tháng tính từ thời điểm nộp hồ sơ

Số bộ hồ sơ: 1 bộ

e. Biểu mẫu

- Bản lý lịch tự thuật của người nước ngoài có dán ảnh (Thông tư 08/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định 34/2008/NĐ-CP về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành)

- Báo cáo danh sách (Thông tư 08/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định 34/2008/NĐ-CP về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành)

g. Phí, lệ phí: Không có
   
h. Căn cứ pháp lý

- Thông tư 08/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định 34/2008/NĐ-CP về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

-Nghị định 34/2008/NĐ-CP quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Văn bản công bố thủ tục

- Quyết định 1026/QĐ-BLĐTBXH năm 2009 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Tag: luat lao dongluat bao hiem y teluat bao hiem xa hoi