Sửa đổi Bộ luật Lao động: Bịt “kẽ hở” về lương

 Theo ý kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, mức lương mà người lao động thực nhận hiện nay ở các doanh nghiệp chỉ đáp ứng khoảng 6...

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài thực hiện các loại hợp đồng kinh tế thương mại và cung cấp dịch vụ - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

a. Cơ quan thực hiện: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội b. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh v...

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng lao động - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

a. Cơ quan thực hiện: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội b. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:   Giám đốc Sở Lao động - Thương bi...

Báo cáo danh sách trích ngang đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam không phải cấp giấy phép lao động - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

a. Cơ quan thực hiện:     Sở Lao động, Thương binh và Xã hội b. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:     -Sở Lao động Thương binh và Xã ...

Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

a. Cơ quan thực hiện:     Sở Lao động, Thương binh và Xã hội b. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:     - Giám đốc Sở Lao động - Thươn...

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

a. Cơ quan thực hiện:     Sở Lao động, Thương binh và Xã hội b. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:     Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉ...

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp làm việc tại Việt Nam - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

a. Cơ quan thực hiện:     Sở Lao động, Thương binh và Xã hội b. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:     Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và...

Cấp giấy phép cho người nước ngoài đã được cấp giấy phép - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

a. Cơ quan thực hiện:     Sở Lao động, Thương binh và Xã hội b. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:     Giám đốc Sở Lao động - Thương b...

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài thực hiện các gói thầu hoặc dự án của nhà thầu nước ngoài đã trúng thầu tại Việt Nam- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

a. Cơ quan thực hiện:     Sở Lao động, Thương binh và Xã hội b. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:     - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh ...

Thông báo về người nước ngoài đến làm việc - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

a. Cơ quan thực hiện: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội b. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:     Sở Lao động thương binh và xã hội...

Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012

Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập...

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đại diện tổ chức phi chính phủ làm việc tại Việt Nam - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

a. Cơ quan hành chính:     Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội b. Cơ quan thực hiện:     Sở Lao động, Thương binh và Xã hội c. Cơ quan trực ...

Cấp giấy phép cho người nước ngoài đại diện tổ chức phi chính phủ làm việc tại Việt Nam - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

a. Cơ quan thực hiện: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội b. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:     Giám đốc Sở Lao động - Thương binh ...

Công văn số 4753/LĐTBXH-LĐTL ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Bộ lao động – Thương binh và xã hội về việc chấm dứt hợp đồng lao đông

Công văn số 4753/LĐTBXH-LĐTL ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Bộ lao động – Thương binh và xã hội về việc chấm dứt hợp đồng lao đông Tag:  Lu...