Về hợp đồng lao động

 Câu hỏi
Xin chào Luật Sư
Nhờ luật sư tư vấn giúp em trường hợp như sau ạ:
Công ty em có ký HĐLĐ khoán XĐTH 24 tháng với người lao động, thời hạn của HĐLĐ đã hết từ 01/05/2013, vì một số lý do khách quan nên vẫn chưa ký tiếp hợp đồng lao động, luật sư cho em hỏi:

1. Trường hợp này là hợp đồng lao động khoán thì hết thời hạn HĐLĐ nếu chưa ký thì có trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn không?
2. Hiện nay người này muốn xin nghỉ không lương tiếp để chữa bệnh, đã nghỉ không lương từ tháng 7/2013 đến nay và muốn xin nghỉ tiếp đến hết 31/12/2013, tuy nhiên Công ty không muốn cho nghỉ tiếp thì căn cứ vào đâu để giải thích cho người lao động?
3. Trong trường hợp này Công ty muốn chấm dứt HĐLĐ thì phải thông báo cho người lao động biết trước bao nhiêu ngày?
Xin chân thành cảm ơn luật sư!
Trả lời
Chào bạn,
Với câu hỏi của bạn tôi xin được tư vấn nhưu sau:
1. Hợp đồng lao động mà bên bạn ký 24 tháng và hết hạn vào ngày 01/5/2013 thì chịu sự điều chỉnh của Luật lao động năm 1994, được sửa đổi bổ sung các năm 2002, 2006, 2007 (hiện nay các luật này đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật lao động 2012 có hiệu lực từ ngày 1/5/2013 - sau đây gọi tắt là luật Lao động cũ).
Theo Luật Lao động cũ, người sử dụng lao động chỉ được ký hợp đồng theo mùa vụ hoặc hợp đồng lao động cho một công việc nhất định có thời hạn dưới 1 năm  áp dụng cho những công việc có thể hoàn thành trong khoảng thời gian dưới 12 tháng hoặc để tạm thời thay thế người lao động bị kỷ luật chuyển làm công việc khác có thời hạn, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động nghỉ việc vì lý do khác và hợp đồng với người đã nghỉ hưu.
Khi hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp động lao động mới. Trong thời hạn chưa ký được hợp đồng lao động mới, hai bên phải tuân theo hợp đồng lao động đã giao kết. Khi hết thời hạn 30 ngày mà không ký hợp đồng lao động mới, hợp đồng lao động đã giao kết trở thành hợp đồng không xác định thời hạn. Trường hợp ký hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn, thì chỉ được ký thêm một thời hạn không quá 36 tháng, sau đó nếu người lao động tiếp tục làm việc thì ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn; nếu không ký thì đương nhiên trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
Như vậy, bạn đối chiếu xem bên bạn có đủ điều kiện ký hợp đồng lao động khoán việc cho người lao động trong trường hợp này không nhé.
2.  Trường hợp người lao động xin nghỉ việc riêng (nghỉ chữa bệnh) thì người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của LLĐ cũ và các văn bản hướng dẫn cụ thể như sau:
"Người lao động làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn ốm đau đã điều trị 12 tháng liền, người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn ốm đau đã điều trị sáu tháng liền và người lao động làm theo hợp đồng lao động dưới một năm ốm đau đã điều trị quá nửa thời hạn hợp đồng lao động, mà khả năng lao động chưa hồi phục. Khi sức khoẻ của người lao động bình phục, thì được xem xét để giao kết tiếp hợp đồng lao động".
Căn cứ vào quy định trên thì công ty của bạn rất khó đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động. Tuy nhiên, nếu có sự khó khăn khi sắp xếp nhân sự thay thế, bên bạn có thể thỏa thuận với người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn, sau đó tuyển dụng lao động mới thay thế.
3. Thời hạn thông báo trước khi chấm dứt hợp đồng lao động theo luật lao động cũ và Luật lao động 2012 quy định như nhau, cụ thể:
"a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn từ một năm đến ba năm;
c) Ít nhất 3 ngày đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ, theo một công việc nhất định mà thời hạn dưới một năm".
Trên đây là ý kiến tư vấn của luật sư, hi vọng giúp bạn làm sáng tỏ được các vấn đề mà bạn đang quan tâm.

Trân trọng./.

 Tag: Luat lao dong 2013Luat lao dong