Tăng tuổi nghỉ hưu với Kiểm sát viên: Phải phù hợp với Bộ luật Lao động (14/03/2014)

Ngày 13-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân (sửa đổi). Qua thảo luận, nhiều ý kiến cho rằng, việc tăng tuổi nghỉ hưu lên 65 tuổi với nam và 60 tuổi đối với nữ là vấn đề hệ trọng, nhạy cảm. Trước mắt, không nên quy định ngay trong Luật tuổi làm việc của Kiểm sát viên.

Tăng tuổi nghỉ hưu với Kiểm sát viên: Phải phù hợp với Bộ luật Lao động

Nâng tuổi nghỉ hưu cần có lộ trình, phù hợp với Luật Lao động

Đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu lên 65 tuổi với nam và 60 tuổi đối với nữ

Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Nguyễn Hoà Bình cho biết, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân sửa đổi lần này bổ sung nhiều quy định mới so với Luật hiện hành như: Bổ sung việc tăng tuổi nghỉ hưu lên 65 tuổi với nam và 60 tuổi đối với nữ, đặt thêm nhiều chức danh như: trợ lý điều tra, tăng nhiệm kỳ của kiểm sát viên, tổ chức hệ thống kiểm sát nhân dân thành 4 cấp.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện cho biết: "Một số ý kiến cho rằng, tăng tuổi làm việc của Kiểm sát viên là vấn đề hệ trọng, nhạy cảm, cần có sự nghiên cứu, đánh giá xem xét tổng thể toàn diện về mọi mặt. Trước mắt, không nên quy định ngay trong Luật tuổi làm việc của Kiểm sát viên”. 

Theo Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai, không nên để cho luật nào có quy định tuổi nghỉ hưu trái với quy định của Bộ luật Lao động về tuổi nghỉ hưu của công chức, viên chức. Trong trường hợp nếu quy định vượt quá tuổi trong Bộ luật Lao động thì cần một quy định riêng và phải làm rõ đó là tuổi hành nghề trên cơ sở nhu cầu của cơ quan tổ chức, không nắm chức vụ quản lý, nằm trong tổng biên chế chung và có chuyên môn, kỹ thuật cao.

Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội Nguyễn Đức Hiền thì cho rằng: "Tuổi làm việc của Kiểm sát viên tối cao nên áp dụng chung theo Bộ luật Lao động mới sửa đổi. Trường hợp vượt tuổi như dự luật đề nghị thì nên có văn bản riêng, tránh trường hợp luật này "vênh” với các luật khác”.

Cần cụ thể hóa quy định về bảo vệ quyền con người
Theo Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Nguyễn Hoà Bình, trong quá trình soạn thảo vẫn còn một số ý kiến khác nhau về vai trò của Ủy ban Kiểm sát đối với các vấn đề lớn của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao từ phương hướng hoạt động của ngành đến cho ý kiến các vụ án quan trọng, phức tạp. Qua thảo luận nhiều đại biểu cho rằng dù Hiến pháp mới không quy định Ủy ban Kiểm sát, nhưng nên quy định Ủy ban Kiểm sát vào trong Luật Viện kiểm sát nhân dân sửa đổi. Bởi việc thành lập Ủy ban Kiểm sát là cần thiết, bảo đảm kết hợp hài hòa giữa nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước với nguyên tắc tập trung thống nhất lãnh đạo trong ngành Kiểm sát. Tuy nhiên, việc Ủy ban Kiểm sát cũng chỉ nên thành lập ở hai cấp là Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển, cần cụ thể hóa những quy định về bảo vệ quyền con người của công dân. "Trong Hiến pháp ghi rõ Viện Kiểm sát phải bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, nhưng trong dự Luật còn thiếu nội dung này”-ông Hiển nhấn mạnh. Để đảm bảo quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân như trong Hiến pháp đã nêu về nhiệm vụ của Viện Kiểm sát nhân dân, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đề nghị: "Ban soạn thảo cần tiếp thu và cụ thể hóa rõ hơn tinh thần của Hiến pháp trong Luật nhằm bảo vệ quyền con người”.

Nguồn: daidoanket.vn