Giải đáp thắc mắc về Lương tháng 13

Câu hỏi 
Chào luật sư, luật sư có thể cho tôi hỏi:
- Lương tháng 13 có bắt buộc doanh nghiệp phải trả không?
- Lương tháng 13 sẽ là bao nhiêu?
- Thời gian thử việc có tính vào thời gian để được hưởng lương tháng 13 hay không?
Xin được cám ơn luật sư nhiều.
Trả lời
 Với câu hỏi của bạn tôi xin được trả lời như sau:
Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2012, lương tháng 13 (tiền thưởng tết) sẽ dựa trên cơ sở thỏa thuận của người sử dụng lao động với người lao động thông qua hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể.
Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.
Do đó, việc trả lương tháng 13 không phải là quy định bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện mà chỉ là khuyến khích người sử dụng lao động nên có chế độ đãi ngộ tốt nhất cho người lao động để họ tăng gia sản xuất.
Trên tinh thần đó, thời gian để được tính hưởng lương tháng 13 cũng tùy thuộc vào quy định của từng công ty, có thể căn cứ vào hợp đồng lao động hoặc có cộng dồn thời gian học việc, thử việc…
Đồng thời, theo Điều 103, Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.
Như vậy, việc doanh nghiệp thua lỗ hoặc người lao động không hoàn thành công việc của năm có thể không được nhận tiền lương tháng 13.
Trên đây là ý kiến của luật sư đối với câu hỏi của bạn, hi vọng sẽ làm sáng tỏ những vấn đề mà bạn quan tâm.

Trân trọng./.
Tag: Luat lao dong 2013Luat lao dong