Chế độ thai sản

Câu hỏi
Tôi ký hợp đồng với công ty Hàn Quốc vào ngày 18/4/2013. Bảo hiểm được tính bắt đầu từ tháng 5/2013. Đến 18/4/2014 hợp đồng sẽ hết hạn. Hiện tôi đang mang thai, dự kiến ngày sinh là 20/6/2014. Vì lý do sức khỏe, tôi dự định sẽ nghỉ vào tháng 3/2014. Nếu tôi nghỉ vào tháng 3/2014 thì tôi có được lãnh tiền thai sản không?
Chân thành cảm ơn Luật sư rất nhiều.
Trả lời
Chào bạn!
Với câu hỏi của bạn luật sư xin được trả lời như sau:
Căn cứ Điều 28, Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 về  điều kiện hưởng chế độ thai sản thì:
"Người lao động nữ sinh con phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi"
Trong trường hợp này bạn bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội từ  5/2013 như vậy nếu bạn dự kiến nghỉ vào tháng 3/2014.
Nếu đến ngày 20/6/2014  bạn sinh , thì khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh là từ 20/6/2013 đến 20/6/2014 bạn đã đóng bảo hiểm được từ tháng 6/2013 đến tháng 3/2014 là tổng là 10 tháng. Như vậy bạn đã đóng bảo hiểm đủ từ sáu tháng trở lên.
Vậy khi sinh con bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của luật bảo hiểm xã hội là:
- Mức trợ cấp bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc.
- Nếu đóng BHXH chưa đủ 6 tháng thì mức hưởng khi khám thai, sảy thai, nạo hút thai hoặc thai chết lưu, thực hiện KHH dân số là mức bình quân tiền lương, tiền công của các tháng đã đóng BHXH.
- Trợ cấp một lần:  khi lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi: Bằng 2 tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.
Trên đây là quan điểm của luật sư đối với trường hợp của bạn, hi vọng sẽ làm sáng tỏ vấn đề mà bạn quan tâm.
Trân trọng./.
Tag: Luat lao dong 2013Luat lao dong