Thông tư số 10/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 06 năm 2013 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội ban hành danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên

Thông tư số 10/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 06 năm 2013 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội ban hành danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên
Tag: Luat lao dong 2013Luat lao dong