Sửa đổi Bộ luật Lao động: Bịt “kẽ hở” về lương

 Theo ý kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, mức lương mà người lao động thực nhận hiện nay ở các doanh nghiệp chỉ đáp ứng khoảng 6...

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài thực hiện các loại hợp đồng kinh tế thương mại và cung cấp dịch vụ - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

a. Cơ quan thực hiện: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội b. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh v...

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng lao động - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

a. Cơ quan thực hiện: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội b. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:   Giám đốc Sở Lao động - Thương bi...

Báo cáo danh sách trích ngang đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam không phải cấp giấy phép lao động - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

a. Cơ quan thực hiện:     Sở Lao động, Thương binh và Xã hội b. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:     -Sở Lao động Thương binh và Xã ...

Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

a. Cơ quan thực hiện:     Sở Lao động, Thương binh và Xã hội b. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:     - Giám đốc Sở Lao động - Thươn...

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

a. Cơ quan thực hiện:     Sở Lao động, Thương binh và Xã hội b. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:     Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉ...

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp làm việc tại Việt Nam - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

a. Cơ quan thực hiện:     Sở Lao động, Thương binh và Xã hội b. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:     Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và...

Cấp giấy phép cho người nước ngoài đã được cấp giấy phép - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

a. Cơ quan thực hiện:     Sở Lao động, Thương binh và Xã hội b. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:     Giám đốc Sở Lao động - Thương b...

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài thực hiện các gói thầu hoặc dự án của nhà thầu nước ngoài đã trúng thầu tại Việt Nam- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

a. Cơ quan thực hiện:     Sở Lao động, Thương binh và Xã hội b. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:     - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh ...

Thông báo về người nước ngoài đến làm việc - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

a. Cơ quan thực hiện: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội b. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:     Sở Lao động thương binh và xã hội...